News 2007 from Zalazar Cairn Terrier

dtklogo90 Resultat af valg til DTK's bestyrelse:

Der er afgivet 252 stemmer, heraf 217 gyldige / 35 ugyldige.
Stemmerne fordeler sig således:
Vibeke Sørensen - 179
Michael Andreasen - 175
John Jensen - 158
Kevin Brown - 57

Dermed er Vibeke, Michael og John genvalgt.

Tak til alle, der stemte på os!   Hilsen, Michael